Zakończenie projektu SKO – Senioralny Klub Obywatelski

  • 0

Zakończenie projektu SKO – Senioralny Klub Obywatelski

Z dniem 31.12.2016 roku zakończyła się realizacja projektu SKO – Senioralny Klub Obywatelski. Projekt trwał od czerwca do grudnia 2016 roku i realizowany był w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Relacja z poszczególnych działań projektowych (opisy plus zdjęcia) znajduję się na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/?fref=ts

Można tam obejrzeć, relację ze szkoleń wyjazdowych, szkoleń komputerowych, spotkań odnośnie realizacji inicjatyw, samej realizacji inicjatyw, a także z podsumowania projektu. Do czego bardzo serdecznie zapraszamy:)

Celem głównym projektu było:

– wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego wśród 30 osób w wieku 60+ z terenu miasta Lublin do 31.12.2016.

Cel został osiągnięty w 100 %. Zwiększył się udział 30 osób w wieku 60+ w życie społeczności lokalnych.

Udało się to dzięki przeprowadzonym warsztatom, a także dzięki spotkaniom na których uczestnicy opracowywali swoje przedsięwzięcia. 30 uczestników projektu samodzielnie (przy koordynacji Wnioskodawcy) zrealizowało inicjatywy społeczne. Inicjatywy w efekcie pozwoliły uczestnikom na aktywizację i wzrost ich motywacji do działania, a także wpłynęły bezpośrednio na społeczność lokalną, poprzez jej udział w realizacji inicjatyw. W sumie udział w inicjatywach wzięło 220 osób.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej u 30 os 60+ lat Seniorów w Lublinie do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy projektu podczas warsztatów nt. społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, wolontariatu, lokalności, animacji, dziennikarstwa obywatelskiego, pracy metodą projektu itd., a także podczas warsztatów z obsługi komputera i z wykorzystania nowoczesnych technologii, nabyli wiedzę nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Ponadto podczas spotkań odnośnie realizacji inicjatyw, jak i podczas samej realizacji, uczestnicy mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą podczas warsztatów wiedzę na ten temat.

Zwiększenie zainteresowania działalnością lokalną wśród 30 osób w wieku 60 + w Lublinie do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy projektu poprzez udział w warsztatach, pisanie reportaży i organizację inicjatyw, w sposób aktywny zaangażowali się w działalność lokalną. Inicjatywy były realizowane w rożnych dzielnicach Lublina i bezpośrednio skierowane były do mieszkańców tych dzielnic, ale także nie wykluczały możliwość udziału w nich innych mieszkańców miasta Lublin.

Wzrost aktywności społecznej wśród 30 osób w wieku 60+ na terenie m. Lublina do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Poprzez aktywny udział uczestników w pracy nad inicjatywami lokalnymi (spotkania), a potem ich samodzielna realizacja, w tym także promocja inicjatyw, wzrosła aktywność społeczna w grupie 30 osób w wieku 60 +.

Wzrost wiedzy z zakresu obsługi komputera i wykorzystania technologi IT w działalności społecznej u 30 osób w wieku 60 + z terenu m. Lublina do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach. Została im dostarczona wiedza nt. obsługi komputera i internetu, zakładania maila, korzystania z edytorów tekstowych, prezentacji multimedialnych. Uczestnicy w sposób praktyczny pracowali na komputerach, zakładali maila, obsługiwali go, przesyłali pomiędzy sobą wiadomości, załączali pliki. Ponadto na zajęciach uczestnicy stworzyli samodzielne prezentację multimedialne i teksty w programie Word, w każdym przypadku korzystali także z Internetu. Drugi panel zakładał wyposażenie uczestników w wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technologii – zostały zrealizowane tematy: Czym są nowoczesne technologie, Jak mogą pomóc przy realizacji działań społecznych – korzystanie z mediów społecznościowych, Portal You Tube, Facebook, Skype. Przykłady e-administracji.

Zwiększenie udziału 30 osób w wieku 60 + z terenu miasta Lublin w życiu społeczności lokalnych do 31.12.2016. Cel został zrealizowany. Dzięki zaangażowaniu uczestników w realizację inicjatyw, a także poznaniu czym jest działalność społeczna, czym jest wolontariat, czym są organizacje pozarządowe, a także jakie organizację funkcjonują w ich mieście, jak można działać na rzecz swoich społeczności itd. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w konferencji „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” – gdzie mogli wypowiedzieć się w sprawach ich funkcjonowania w środowisku miasta Lublin, jakie mają problemy, jakie potrzeby.

Filmiki z realizacji inicjatyw:

W ramach podsumowania projektu, powstała prezentacja multimedialna.

a także 3 artykuły napisane przez uczestników w ramach zrealizowanych inicjatyw:

artykuł jpg artyuł 2 jpg artykuł jpg3 artykuł inicjatywy

Poniżej link do albumu ze zdjęciami na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545140205672775.1073741831.236028073250658&type=1&l=c9f30ad0b9


Menu