SKO – Senioralny Klub Obywatelski II

  • 0

SKO – Senioralny Klub Obywatelski II

Nowy projekt, nowe możliwości, nowe wyzwania.

Serdecznie informujemy, że nasz projekt pt. SKO – Senioralny Klub Obywatelski II znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu ASOS 2017.

Tym samym w okresie 1.03.2017 – 31.12.2017 będziemy realizować przedmiotowy projekt.

Projekt „SKO – Senioralny Klub Obywatelski II” realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, w toku edycji 2017 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego wśród 40 osób w wieku 60+ z terenu miasta Lublin do 31.12.2017.

W projekcie realizowane będą m.in. takie działania:

– Spotkanie inauguracyjne, połączone z coachingiem zapoznawczo-motywacyjnym.

– Warsztaty wyrównujące wiedzę dla nowych uczestników (nt. NGO, lokalności, pozyskiwania funduszy, promocji działań społecznych, wolontariatu).

– Przygotowanie (w dużej mierze przez samych uczestników) wizyt studyjnych do organizacji zajmujących się działaniami skierowanymi na osoby starsze na terenie woj. lubelskiego.

– Warsztaty wyjazdowe nt. fundraisingu (pozyskiwanie środków na działalność społeczną).

– Zajęcia gimnastyczne.

– Warsztaty komputerowe (wykorzystanie komputera i internetu).

– Warsztaty dziennikarskie (wykorzystanie dziennikarstwa obywatelskiego w działalności społecznej).

– Organizacja i realizacja 4 inicjatyw społecznych z wykorzystaniem wiedzy nt. fundraisingu (pozyskanie przez uczestników części środków na inicjatywę).

– Spotkanie podsumowujące.

25.03.2017 roku odbyło się spotkanie otwierające projekt. W ramach spotkania odbył się Coaching motywacyjny, połączony z zajęciami integracyjnymi.

Poniżej link do galerii na naszym fanpage ze spotkania inauguracyjnego 🙂

https://www.facebook.com/pg/FRiASPrzyjazn/photos/?tab=album&album_id=656964584490336


Menu