Zarząd

Zarząd Fundacji

Piotr Marzęda– Prezes Fundacji. -Absolwent Politologii i studiów podyplomowych na kierunku Administracja i Zarządzanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w III sektorze. Od 2007 r. związany z ZS FLOP, od 2009 r. Dyrektor biura FLOP a od 2012 r. Członek Zarządu ZS FLOP, od 2014 roku Wiceprezes ZS FLOP. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych takich jak „Społeczność w Szkole – Szkoła w Społeczności” realizowanym w partnerstwie KLANZA, FLOP, LOS, „Lubelska Akademia Public Relations”, „MKL – MŁODY KAPITAŁ LUDZKI” „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym”, „Akademia Umiejętności NGO 2” „SOS- Samodoskonalenie Okresla Sens” „Barwy dzieciństwa”. Związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA gdzie obecnie pracuje. Współautor i autor projektów społecznych. W 2011 r. Członek komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych reprezentujący stronę społeczną w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

Katarzyna Barcikowska– Sekretarz Zarządu Fundacji- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zaczynała pracę w organizacjach pozarządowych od 2000 r. w Stowarzyszeniu Lubelski Ośrodek Samopomocy, od marca 2003 r. zaczęła pracę w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przy realizacji drugiego projektu realizowanego w stowarzyszeniu finansowanego ze środków Fundacji Aktion Mensch. Następnie pracowała przy realizacji m.in. takich projektów jak: „Samopomoc – drogą do współpracy” fin. z programu RITA; „Razem. ROSzEFS – Lublin”, „Kobieta dzisiaj – kobieta aktywna. Aktywizacja środowisk kobiet na Lubelszczyźnie” fin. ze środków FIO realizacja w partnerstwie z LOS i Fundacji Nowy Staw; „CRL –ROSzEFS” finansowanego ze środków PHARE Phare 2003 ostatnio do 31.01.2012 r. „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym”.


Leave a Reply

Menu