Młodzieżowy Klub Pomysłów

  • 0

Młodzieżowy Klub Pomysłów

O projekcie

Projekt „Młodzieżowy Klub Pomysłów” zakłada rekrutacje 10 os. w wieku 19-24 lata z Lublina, jako Liderów społecznych.

Cel projektu

Działania

Cykl szkoleń podczas trzech trzydniowych wyjazdów w okresie wakacyjnym obejmie

1. fundraising,

2. sponsoring,

3. coaching,

4. III sektor,

5. wolontariat,

6. aktywność lokalna, animacja.

Wszystko po to, by wyposażyć Młodych liderów w narzędzia kreatywnego tworzenia i inspirowania inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy gromadzone w Młodzieżowym Klubie Pomysłów będą następnie realizowane przez nich samych.

Każdy z liderów po przejściu cyklu szkoleń zachęci i zaprosi swoich znajomych do współrealizowania inicjatywy.

Młodzi liderzy będą uczestniczyć w bardzo wielu spotkaniach ze środowiskiem lubelskiego III sektora, z radami dzielnic, uczyć się i doświadczać czym jest animowanie społeczności lokalnej.

Partner Projektu

Giełda Eventów

 

 

 

Projekt Młodzieżowy Klub Pomysłów jest współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO

 


Leave a Reply

Menu