Lubelski Cyrk Obywatelski

  • 0

Lubelski Cyrk Obywatelski

O projekcie

„Lubelski Cyrk Obywatelski” to projekt zakładający zrekrutowanie 24 os. w wieku do 20 roku życia z Lubelskich Szkół średnich.

Cel projektu

Wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego, poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności młodych ludzi mieszkających w Lublinie, w obszarze możliwości zaangażowania się w sprawy lokalnych środowisk i aktywnego działania w nich.

Projekt zakłada również:

Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej wśród młodzieży ze Szkół średnich

Zwiększenie zainteresowania działalnością lokalną wśród w.w. grupy odbiorców

Wzrost świadomości społecznej wśród młodych mieszkańców miasta Lublin

Wzmocnienie zainteresowania ideą wolontariatu młodzież z lubelskich Szkół średnich

Działania

Przeprowadzenie cyklu warsztatów

1. Coaching społeczno motywujący
2. Obywatelskość
3. Idea wolontariatu
4. Lokalność

Efekt końcowy

Realizacja wybranej inicjatywy przez Uczestników projektu.

Czas trwania projektu

09-01-2014 –  11-09- 2014

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość

FUNDACJA cemex

 


Menu