Darmowy przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury

  • 0

Darmowy przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury

W wyniku projektu „Aktywna Jesień Życia”, realizowanego W ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, współfinansowanego przez Gminę Lublin powstał mini przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury i Prezentacja multimedialna – Warsztaty nt. obywatelskości, wolontariatu i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do darmowego pobierania:

Przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury

Warsztaty z obywatelskości

 

 


Menu