Kategoria: W realizacji

  • 0

Wycieczki po zabytkach Lublina

19.10.2015-31.10.2015 odbyły się dwie wycieczki po zabytkach Lublina w ramach projektu Aktywna Jesień Życia.

Seniorzy mieli możliwość zapoznania się bliżej m.in. z historią takich miejsc:

Podczas pierwszego spaceru:

Trasa – Stare Miasto

– stary ratusz, tzw. Trybunał Koronny,

– Teatr Stary,

– część dawnych fortyfikacji miejskich: mury obronne z Basztą Gotycką i Bramę Krakowską,

– Brama Grodzka,

– Zamek Lubelski,

– Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty,

– kościół pw. św. Stanisława,

– a także ul. Rynek i Grodzką.

Podczas drugiego spaceru:

Trasa – Śródmieście:

– plac Litewski – ukształtowanie placu z zabudową (m.in. pomnik Unii Lubelskiej )

– plac Władysława Łokietka,

– park miejski „Ogród Saski” z neogotyckim „domkiem odźwiernego” i kapliczką,

– „Domek Kata” – szubienica miejska,

– Teatr im. Juliusza Osterwy,

– pałac Czartoryskich,

– pałac Lubomirskich,

– pałac Parysów.

Towarzyszył nam bardzo kompetentny przewodnik – Pan Marcin Waciński (na co dzień pracownik Lubelskiej Trasy Podziemnej), który w bardzo ciekawy i absorbujący sposób dzielił się z nami swoją wiedzą odnośnie w/w miejsc.

Zdjęcia dostępne na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/posts/454635374723259


  • 0

Warsztaty z obywatelskości i z podstaw obsługi Facebooka – Aktywna Jesień Życia

W okresie 05-18.10.2015 seniorzy z Aktywnej Jesieni Życia uczestniczyli w warsztatach nt. obywatelskości, wolontariatu, organizacji pozarządowych,  a także ze swobodnego poruszania się po portalu społecznościowym Facebook pod kontem wyszukiwania ofert kulturalno/społecznych.

Zdjęcia z warsztatów dostępne są na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/posts/452088188311311

https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/posts/450490301804433

 


  • 0

Kolejny senioralny spacer za nami

W ramach projektu „Aktywna Jesień Życia”, odbyło się kolejne spotkanie uczestników, podczas Spaceru po Lubelskich Instytucjach Kultury.

Uczestnicy mogli zwiedzić i posłuchać ofert wybranych instytucji społeczno-kulturalnych Lublina, spacer prowadziła Olga Migurska.

Pierwszą instytucją na naszej mapie była Galeria Labirynt, mieszcząca się przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, gdzie zostaliśmy bardzo miło i fachowo przyjęci.

Następnie uczestnicy skorzystali z możliwości zwiedzenia Centrum Kultury- ul. Peowiaków 12, gdzie również udało nam się porozmawiać z pracownikiem instytucji.

Kolejną instytucją było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – ul. Peowiaków 10.

Następnie równie miło spędziliśmy czas w Domu słów – ul. Żmigród 1/ Królewska 17, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po fantastycznych pomieszczeniach instytucji.

W dalszej części spaceru uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć Teatr Stary mieszczący się przy ul. Jezuickiej 18 i Piwnicę pod fortuną – ul. Rynek 8.

Kolejnymi i ostatnimi już instytucjami z których działalnością zapoznali się uczestnicy były Warsztaty Kultury – ul. Grodzka 5 i Brama Grodzka- Teatr NN – Grodzka 21.

Ostatnią atrakcją przewidzianą podczas spaceru był wspaniały poczęstunek, podczas którego uczestnicy mogli lepiej się poznać.

DSC_0196~2[1]

Zdjęcia ze spaceru dostępne w zakładce Galeria.

 

 

 


  • 0

Aktywna Jesień Życia

jjj

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów.

„Aktywna Jesień Życia” zakłada objęcie wsparciem 20 os. w wieku 55 + zamieszkałych na terenie Lublina.

Celem projektu jest:

Integracja i aktywizacja społeczno/kulturowa 20 seniorów w wieku 55+ zamieszkałych na terenie miasta Lublin, do 30 listopada 2015 roku, poprzez cykl warsztatów aktywizujących, organizację festynu, a także usunięcie barier w dostępie do oferty kulturalnej.

Projekt zakłada również:

– Wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej,
– Wzrost wiedzy z zakresu obsługi portalu społecznościowego Facebook,
– Wzrost kompetencji społecznych i obywatelskich,
– Ułatwienie dostępu do oferty instytucji kultury w Mieście Lublin,
– Wzrost wiedzy nt. kultury i historii Lublina,
– Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,

Działania:

Spotkanie organizacyjne – 2 h,

Organizacja spaceru ” Lubelskie HERstory – Kalina” – 1,5 h,

Organizacja spaceru po Lubelskich Instytucjach Kultury – 5h,

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu obywatelskości, wolontariatu, organizacji pozarządowych – 12h,

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu swobodnego poruszania się po portalu społecznościowym Facebook i wyszukiwania wydarzeń społeczno-kulturalnych – 8h,

Organizacja 2 wycieczek „Zabytki Lublina” – 8h,

Organizacja Międzypokoleniowego Festynu Lokalnego.

Czas trwania projektu:

01.09.2015 – 30.11.2015

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Lublin.

15787_20061031231306


Menu