Kategoria: Projekty

 • 0

SKO – Senioralny Klub Obywatelski II

Nowy projekt, nowe możliwości, nowe wyzwania.

Serdecznie informujemy, że nasz projekt pt. SKO – Senioralny Klub Obywatelski II znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu ASOS 2017.

Tym samym w okresie 1.03.2017 – 31.12.2017 będziemy realizować przedmiotowy projekt.

Projekt „SKO – Senioralny Klub Obywatelski II” realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, w toku edycji 2017 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego wśród 40 osób w wieku 60+ z terenu miasta Lublin do 31.12.2017.

W projekcie realizowane będą m.in. takie działania:

– Spotkanie inauguracyjne, połączone z coachingiem zapoznawczo-motywacyjnym.

– Warsztaty wyrównujące wiedzę dla nowych uczestników (nt. NGO, lokalności, pozyskiwania funduszy, promocji działań społecznych, wolontariatu).

– Przygotowanie (w dużej mierze przez samych uczestników) wizyt studyjnych do organizacji zajmujących się działaniami skierowanymi na osoby starsze na terenie woj. lubelskiego.

– Warsztaty wyjazdowe nt. fundraisingu (pozyskiwanie środków na działalność społeczną).

– Zajęcia gimnastyczne.

– Warsztaty komputerowe (wykorzystanie komputera i internetu).

– Warsztaty dziennikarskie (wykorzystanie dziennikarstwa obywatelskiego w działalności społecznej).

– Organizacja i realizacja 4 inicjatyw społecznych z wykorzystaniem wiedzy nt. fundraisingu (pozyskanie przez uczestników części środków na inicjatywę).

– Spotkanie podsumowujące.

25.03.2017 roku odbyło się spotkanie otwierające projekt. W ramach spotkania odbył się Coaching motywacyjny, połączony z zajęciami integracyjnymi.

Poniżej link do galerii na naszym fanpage ze spotkania inauguracyjnego 🙂

https://www.facebook.com/pg/FRiASPrzyjazn/photos/?tab=album&album_id=656964584490336


 • 0

Zakończenie projektu SKO – Senioralny Klub Obywatelski

Z dniem 31.12.2016 roku zakończyła się realizacja projektu SKO – Senioralny Klub Obywatelski. Projekt trwał od czerwca do grudnia 2016 roku i realizowany był w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Relacja z poszczególnych działań projektowych (opisy plus zdjęcia) znajduję się na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/?fref=ts

Można tam obejrzeć, relację ze szkoleń wyjazdowych, szkoleń komputerowych, spotkań odnośnie realizacji inicjatyw, samej realizacji inicjatyw, a także z podsumowania projektu. Do czego bardzo serdecznie zapraszamy:)

Celem głównym projektu było:

– wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego wśród 30 osób w wieku 60+ z terenu miasta Lublin do 31.12.2016.

Cel został osiągnięty w 100 %. Zwiększył się udział 30 osób w wieku 60+ w życie społeczności lokalnych.

Udało się to dzięki przeprowadzonym warsztatom, a także dzięki spotkaniom na których uczestnicy opracowywali swoje przedsięwzięcia. 30 uczestników projektu samodzielnie (przy koordynacji Wnioskodawcy) zrealizowało inicjatywy społeczne. Inicjatywy w efekcie pozwoliły uczestnikom na aktywizację i wzrost ich motywacji do działania, a także wpłynęły bezpośrednio na społeczność lokalną, poprzez jej udział w realizacji inicjatyw. W sumie udział w inicjatywach wzięło 220 osób.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej u 30 os 60+ lat Seniorów w Lublinie do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy projektu podczas warsztatów nt. społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, wolontariatu, lokalności, animacji, dziennikarstwa obywatelskiego, pracy metodą projektu itd., a także podczas warsztatów z obsługi komputera i z wykorzystania nowoczesnych technologii, nabyli wiedzę nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Ponadto podczas spotkań odnośnie realizacji inicjatyw, jak i podczas samej realizacji, uczestnicy mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą podczas warsztatów wiedzę na ten temat.

Zwiększenie zainteresowania działalnością lokalną wśród 30 osób w wieku 60 + w Lublinie do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy projektu poprzez udział w warsztatach, pisanie reportaży i organizację inicjatyw, w sposób aktywny zaangażowali się w działalność lokalną. Inicjatywy były realizowane w rożnych dzielnicach Lublina i bezpośrednio skierowane były do mieszkańców tych dzielnic, ale także nie wykluczały możliwość udziału w nich innych mieszkańców miasta Lublin.

Wzrost aktywności społecznej wśród 30 osób w wieku 60+ na terenie m. Lublina do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Poprzez aktywny udział uczestników w pracy nad inicjatywami lokalnymi (spotkania), a potem ich samodzielna realizacja, w tym także promocja inicjatyw, wzrosła aktywność społeczna w grupie 30 osób w wieku 60 +.

Wzrost wiedzy z zakresu obsługi komputera i wykorzystania technologi IT w działalności społecznej u 30 osób w wieku 60 + z terenu m. Lublina do 31.12.2016. Cel został osiągnięty. Uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach. Została im dostarczona wiedza nt. obsługi komputera i internetu, zakładania maila, korzystania z edytorów tekstowych, prezentacji multimedialnych. Uczestnicy w sposób praktyczny pracowali na komputerach, zakładali maila, obsługiwali go, przesyłali pomiędzy sobą wiadomości, załączali pliki. Ponadto na zajęciach uczestnicy stworzyli samodzielne prezentację multimedialne i teksty w programie Word, w każdym przypadku korzystali także z Internetu. Drugi panel zakładał wyposażenie uczestników w wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technologii – zostały zrealizowane tematy: Czym są nowoczesne technologie, Jak mogą pomóc przy realizacji działań społecznych – korzystanie z mediów społecznościowych, Portal You Tube, Facebook, Skype. Przykłady e-administracji.

Zwiększenie udziału 30 osób w wieku 60 + z terenu miasta Lublin w życiu społeczności lokalnych do 31.12.2016. Cel został zrealizowany. Dzięki zaangażowaniu uczestników w realizację inicjatyw, a także poznaniu czym jest działalność społeczna, czym jest wolontariat, czym są organizacje pozarządowe, a także jakie organizację funkcjonują w ich mieście, jak można działać na rzecz swoich społeczności itd. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w konferencji „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” – gdzie mogli wypowiedzieć się w sprawach ich funkcjonowania w środowisku miasta Lublin, jakie mają problemy, jakie potrzeby.

Filmiki z realizacji inicjatyw:

W ramach podsumowania projektu, powstała prezentacja multimedialna.

a także 3 artykuły napisane przez uczestników w ramach zrealizowanych inicjatyw:

artykuł jpg artyuł 2 jpg artykuł jpg3 artykuł inicjatywy

Poniżej link do albumu ze zdjęciami na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545140205672775.1073741831.236028073250658&type=1&l=c9f30ad0b9


 • 0

Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna – podsumowanie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zarówno z prób tanecznych, wyjść na różnorodne spektakle jaki i ze spektaklu podsumowującego, w którym udział wzięli uczestnicy projektu.

Przygotowaliśmy dla Państwa także możliwość obejrzenia spektaklu tanecznego „Magiczny świat zmysłów”, wizualizacji wraz z muzyką, a także spotu podsumowującego projekt.

Poniżej linki na kanał You Tube, gdzie zamieszczone są filmy, a także link do albumu ze zdjęciami na naszym fanpage.

Spot podsumowujący projekt.

Spektakl taneczny „Magiczny świat zmysłów”

Wizualizacja wraz z muzyką ze spektaklu.

 

Link do zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612286128958182.1073741836.236028073250658&type=1&l=6d0d17f1f2

https://www.facebook.com/236028073250658/photos/?tab=album&album_id=612260242294104

 

 

 


 • 0

Taniec Czyni Mistrza

Projekt „Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna” niestety dobiegł już końca.

Dla przypomnienia realizowany był w okresie sierpień-listopad 2016 roku przez Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, przy współpracy Szkół Podstawowych nr 17 i 20 w Lublinie.

Uczestnikami projektu były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 i 20 w Lublinie, a także grupa seniorów, łącznie w projekcie brało udział 40 osób.

Grupa podczas warsztatów tanecznych prowadzonych przez choreografkę Martynę Valkov, a także podczas lekcji teoretycznych z teorii i historii tańca oraz na zajęciach z muzykiem Bartłomiejem Węglińskim miała okazję by odnaleźć w sobie zamiłowanie do tańca, a także w przypadku niektórych osób szlifować swoje już odkryte talenty.

Uczestnicy poprzez twórczą zabawę z tempem, rozpoznawaniem dźwięków (na określony dźwięk – określony ruch), a także rozpoznawaniem wysokich i niskich tonów, mogli rozwijać także słuch muzyczny oraz uwrażliwienie na korespondencje muzyki i tańca.

1 2 img_8495 img_8520 img_8530 img_8541 img_8605 img_8626dsc_0261 dsc_0262 dsc_0265 dsc_0268 dsc_0286

Ponadto elementem projektu, który prowadził do integracji międzypokoleniowej, a także był częścią edukacji tanecznej były także wyjścia na różnorodne spektakle taneczne, między innymi do Teatru Muzycznego, na spektakl improwizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego, a także na specjalnie zorganizowany koncert Zespołu Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej.

dsc_0303 dsc_0312 dsc_0319 dsc_0318 dsc_0332 dsc_0334 dsc_0335 dsc_0336 dsc_0363 dsc_0388 dsc_0390 dsc_0398 dsc_0399

Ciężka praca uczestników projektu, ale także całego zespołu projektowego w tym wolontariuszy, udział w warsztatach, wyjścia na spektakle, a także wiele pytań ze strony dzieciaków i seniorów które trafiały do prowadzących warsztaty, za skutkowały powstaniem spektaklu tanecznego pt. „Magiczny świat zmysłów”. Do spektaklu została stworzona zarówno autorska muzyka, jak i wizualizacja multimedialna, wszystko połączone ze sobą tematyką zmysłów. Spektakl miał swoją premierę 23.11.2016 roku na deskach Sali widowiskowej ACK Chatka Żaka. Widownia jak najbardziej dopisała, a tancerze spisali się na medal:)

15220253_600121106841351_4989827685514623236_n 15232320_600120593508069_4721391571888923023_n 15220119_600120643508064_5384160076234373189_n 15220178_600120646841397_112968644059987661_n 15178085_600120603508068_6835781412944614766_n 15192805_600120750174720_7680204932223708291_n 15241228_600120670174728_8766667139699873007_n 15095088_600120590174736_5458544403610742296_n 15232091_600120616841400_7206798326836375847_n

Niebawem obszerna foto relacja, film wideo ze spektaklu, a także niespodzianka!!!:)

Póki co zapraszamy do obejrzenia albumu na profilu fundacji na facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577491842437611.1073741832.236028073250658&type=1&l=0d5cf18197

 


 • 0

Zapraszamy na spektakl taneczny !!!

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, wraz ze Szkołą Podstawą nr 17 i Szkołą Podstawową nr 20 zapraszają na spektakl taneczny

pt. „Magiczny Świat zmysłów”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 23.11.2016 o g. 17:00 w Sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka ul. Idziego Radziszewskiego 16 w Lublinie.

W roli głównej wystąpią: Uczniowie SP 17 i SP 20, a także taneczna grupa seniorów.

Na wydarzeniu obowiązują bilety, które należy pokazać przy wejściu na spektakl (poniżej do pobrania). Liczba osób na widowni jest ograniczona (sala pomieści około 100 osób).

UWAGA!!!

Prosimy o zjawienie się około 15 min przed spektaklem.

Poniżej pliki do pobrania – wersja do wydruku i wersja do pobrania na urządzenie elektroniczne:

bilet-druk

Bilet do wydruku

bilet-pobranie – bilet na urządzenia elektroniczne


 • 0

Międzypokoleniowe warsztaty taneczne :)

Aktualnie odbywają się warsztaty taneczne w ramach projektu „Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna”.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Szkołami Podstawowymi nr 17 i 20 z Lublina, uczestnikami warsztatów tanecznych są dwie grupy uczniów z w/w szkół. Ponadto w projekcie utworzona została taneczna grupa seniorów.

dzieci-sp-20-1Uczniowie SP nr 20

dzieci-sp-17-7Uczniowie SP nr 17

seniorzy-2Taneczna grupa seniorów

spektaklWyjście na spektakl „Mama, tata, wojna i ja” – Teatr Andersena

Podczas realizacji poszczególnych etapów projektu udało nam się już odbyć paręnaście spotkań prowadzonych przez choreografkę Martynę Valkov na których uczestnicy pracują systematycznie nad efektem końcowym (spektaklem tanecznym), na warsztatach poruszane były również teoretyczne kwestie związane z tańcem. Warsztaty wzbogacone są o obecność muzyka Bartka Węglińskiego, który również opracuje muzykę do spektaklu. Grupa uczestniczyła również w wyjściu na spektakl taneczny do Teatru Andersena.

Fotorelacja dostępna na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/236028073250658/photos/?tab=album&album_id=577491842437611


 • 0

Było, nie minęło…

W czasie wakacyjnym w ramach projektu SKO -Senioralny Klub Obywatelski grupa uczestników miała okazję uczestniczyć w czterech szkoleniach wyjazdowych.

Byliśmy w Zemborzycach Tereszyńskich, Firleju, Kazimierzu Dolnym i Motyczu 🙂

dscf5015

Zrealizowane zostały poniższe tematy szkoleniowe poprzedzone zajęciami z Coachingu motywacyjnego:

Podstawowe aspekty funkcjonowania III sektora:

 • Rodzaje instytucji działających w III sektorze, prawa, obowiązki i przywileje NGO, działalność statutowa, jak założyć fundację, stowarzyszenie, grupy nieformalne.
 • Fundrising – podstawowe źródła finansowania oraz metody pozyskiwania środków (zbiórki publiczne, działalność odpłatna i gospodarcza, 1% OPP, nawiązki sądowe).
 • Granty – podstawy budowania struktury projektu w oparciu o matrycę logiczną, drzewo problemów i drzewo celów.

Promocja działalności społecznej:

 • Narzędzia IT w marketingu społ.(social media, aplikacje, budowanie marki w sieci, jak zainteresować media lokalne działalnością społeczną.

Lokalność, Animacja lokalna i wolontariat:

 • Uczestnicy dowiedzieli się jakie organizacje pozarządowe działają w ich dzielnicach i czym się zajmują, jak współpracują z radami dzielnic.
 • Podstawy animacji w społeczności lokalnej (badanie problemów, organizacja eventów itp.) w oparciu o wolontariat osób starszych.

Narzędzia partycypacyjne:

 • Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna jak działać w najbliższym sąsiedztwie.

Podstawy dziennikarstwa obywatelskiego:

 • Podstawy prawa prasowego, jak napisać ciekawy reportaż artykuł.

Wiedza zdobyta podczas warsztatów, zostanie wykorzystana w praktyczny sposób podczas realizacji 3 inicjatyw społecznych – nad którymi uczestnicy właśnie zaczynają prace 🙂

Fotorelacja dostępna na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/236028073250658/photos/?tab=album&album_id=545140205672775


 • 0

SKO – Senioralny Klub Obywatelski

Rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do osób starszych.

W dniach 18-20.07.2016 roku odbyło się pierwsze wyjazdowe szkolenie dla uczestników projektu.

Podczas pobytu seniorzy wzięli udział w dwóch początkowych panelach szkoleniowych:

 1. Coaching motywacyjny/Zajęcia integracyjne w połączeniu z przygotowaniem inicjatyw lokalnych.
 2. Podstawowe aspekty funkcjonowania III sektora – Rodzaje instytucji działających w III sektorze, prawa, obowiązki i przywileje NGO, działalność statutowa, jak założyć fundację, stowarzyszenie, grupy nieformalne.

Tu link do fotorelacji : https://www.facebook.com/FRiASPrzyjazn/photos/?tab=album&album_id=545140205672775

Nasz projekt (SKO – Senioralny Klub Obywatelski) ma na celu zwiększenie udziału osób starszych w życiu lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Wesprze działania edukacji obywatelskiej w Lublinie, zaoferuje wsparcie merytoryczne poprzez spotkania i cykle warsztatów dla seniorów z miasta Lublin (warsztaty będą o tematyce odnośnie możliwości uczestnictwa w życiu lokalnym i idei Społeczeństwa Obywatelskiego w sferze lokalnej dla 30 os. w wieku 60+ lat z m. Lublin i uczynienia z nich Liderów środowiska Seniorów oraz obsługi komputera i wykorzystania technologii IT w działaniach społecznych dla 30 osób z Lublina w wieku 60+, dodatkowo uczestnicy nabędą podstawową wiedzę odnośnie dziennikarstwa obywatelskiego). Całość zakończy realizacja 3 inicjatyw społecznych na terenie Lublina, przez samych uczestników:)

Czas realizacji projektu to: czerwiec – grudzień 2016 roku.

13775502_545144589005670_5944375557404570659_n

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020


 • 0

Zapraszamy do udziału w projekcie – Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna.

Poniżej plakat informacyjny.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 17 i Szkołą Podstawową nr 20 z Lublina, a także we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

Plakat taniec 2016

Wszelkie dokumenty rekrutacyjne, a także niezbędne informację, dostępne są w biurze Fundacji Przyjaźń pod adresem: Al. Racławickie 22 Lublin.

Serdecznie zapraszamy:)


 • 0

Darmowy przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury

W wyniku projektu „Aktywna Jesień Życia”, realizowanego W ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, współfinansowanego przez Gminę Lublin powstał mini przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury i Prezentacja multimedialna – Warsztaty nt. obywatelskości, wolontariatu i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do darmowego pobierania:

Przewodnik po Lubelskich Instytucjach Kultury

Warsztaty z obywatelskości

 

 


Menu