Akademia Aktywnym być!

  • 0

Akademia Aktywnym być!

O projekcie

Celem głównym Projektu Akademia „Aktywym Być” jest wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez:

– zwiększenie udziału w lokalnym życiu społecznym studentów z Lublina w ich lokalnych społecznościach,

– zwiększenie partycypacji młodzieży w sferze lokalnej oraz zwiększenie ich motywacji i aktywności społecznej.

Oprócz celu głównego projekt zakłada realizację następujących Celów szczegółowych:

1. Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej u studentów z Lublina

2. Wzrost wiedzy nt. znaczenia lokalnej polityki samorządowej wśród młodziezy z miasta Lublin

3. Zwiekszenie zainteresowania działalnością lokalną wśród młodzieży w mieście Lublin

4. Wzrost świadmości społecznej wśród młodych mieszkańców miasta Lublin

5. Wzrost aktywności społecznej wśród mlodych na terenie miasta Lublin

Dla kogo ten projekt?

Studenci lubelskich uczelni wyższych chcący działać w swojej społeczności lokalnej poprzez zwiększenie swojej motywacji i aktywności w życiu społecznym.

Działania

Cykl warsztatów:

1. coaching społeczno motywujący – zapoznanie się, nawiązanie więzi grupowych, wypracowanie metod pracy w grupie

2. warsztaty obywatelskie – teoria samorządności – zapoznanie z zasadami prawnymi samorządu, przedstawienie możliwości oddziaływania obywatela, waga jednego głosu w wyborach, co to są NGO’s

3. wolontariat – jego formy i korzyści jakie niesie, jak zostać wolontariuszem i jak działają organizacje skupiające wolontariuszy?

4. lokalność – mapki dzielnic uwzględniające NGO’s działające na jej terenie, władze samorządowe – czyli jak aktywnie kreować życie dzielnicy

5. NGO – podstawy prawne, aspekty funkcjonowania – prawa, obowiązki, przywileje, działalność statutowa. Tworzenie misji, strategii i budżetu NGO.

6.pozyskiwanie środków dla NGO – źródła finansowania oraz metody pozyskiwania środków finansowych (fundraising).

Efekt końcowy

Organizacja 6 inicjatyw lokalnych zgłoszonych i zorganizowanych przez uczestników projektu finansowanych w ramach działań projektowych (maksymalnie 3000,00 zł jedna).

Partner projektu

96849

 

 

 

Czas trwania projektu

od 11 lutego 2014 r. do 30 września 2014 r.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

swisscontributionprogramme_logo


Leave a Reply

Menu